TOI-ECVET in Progress

Projekt nr 2011-1-BE2-LEO05-01699

Eelarve: 23977,00€

Projekti partnerid:

1) Le FOREM – Office wallon de l´emploi et de la formation professionelle – taotleja, koordinaator, Belgia

2) Järvamaa Kutsehariduskeskus – Eesti

3) Actions Intégrées de Développement asbl (A.I.D) – Belgia

4) Svenska osterbottens forbund for utbilding och kultur skn/Yrkesakademin i Osterbotten (YA!) – Soome

5) Consortium de Validation des Competénces (CVDC) – Belgia

6) Institut Wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) – Belgia

7) Service Francophone des Métiers et Qualifications (SFMQ) – Belgia

8) Institut bruxellois Francophone pour la formation professionelle (Bruxelles Formation) – Belgia

Projekti kestvus: 01.11.2011 – 21.10.2013 (24 kuud)

Projekt ECVET in Progress on käivitatud Euroopa Komisjoni toel. See on mõeldud elukestva õppe arendamiseks ning õpiväljundite tunnustamiseks paljudes erinevates kontekstides. Selle süsteemi vastuvõtmine eeldab ettevõtjate tihedamat koostööd ning koolitusmeetodite sobivaks kohandamist ning arendamist. Eelnevad ECVET projektid ei ole lahendanud mitmeid küsimusi, näiteks ülekantavust ja üldistamist.

Projekti juhivad Belgia, Eesti ja Soome partnerite konsortsium, mis koosneb avaliku ja erasektori kutseõppekeskustest ning erinevatest asutustest, mis tegelevad õpetamismeetodite arendamisega, oskuste tõendamisega ning otsuste tegemisega.

ECVET in Progress projekti eesmärk on ehitussektorisse üle tuua teistes valdkondades rakendatud ECVET vahendid ja meetodid.

Partnerriikides tehtud katsetuste ja uuringute kokkuvõtte põhjal luuakse metoodika ja kaardistatakse õpitulemuste ühikud.

Projekti eesmärgid on:

· Partnerriikide ECVET metoodikate ja kogemuste loetelu, analüüs ja kokkuvõte
· Analüüside põhjal arendada ühine metoodikate kokkuvõte
· Metoodika kokkuvõtte ja selle üleviimise katsetamine erinevates kontekstides läbi teoreetiliste juhtumite erinevates elukestva õppe vormides.
· Saavutatud tulemuste põhjal ühise metoodika uuendamine.
· Erinevate riiklike katsetuste toetamine, mis toimuvad projekti tulemuste põhjal. (SFMQ, CPU, FINECVET)

Projekti tulemused on:

· Vastastikuste ECVET metoodikate ja katsetamiste üleviimiste analüüsid ja kokkuvõtted.
· Eksperimentide raames toodetud vahendid ja kokkuvõtted.
· Metoodiline juhend ekspertidele.
· Projekti tulemusena valmivate dokumentide levitamine ekspertidele ja asjaosalistele töötajatele.

Projektijuht on Elizabeth E. Parsons – Lenz, elizabeth[dot]lenz[at]jkhk[dot]ee