Estonian VET Upskilling

Estonian VET Upskilling
Projekt nr 2012-1-EE1-LEO03-03525 “Estonian VET Upskilling”

Eelarve: 16800,00 eurot

Projekti partner: Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH (Saksamaa)

Projekti kestvus: 01.09.2012 – 21.08.2013 (12 kuud)

Saksamaa kutsehariduse kahendsüsteem on hästi arenenud ning Saksamaa Kaubanduskoda on praktikakohtade saamist lihtsustanud. Ettevõtjad peavad seda äritegevuse normaalseks osaks ning praktikakohtade leidmine on lihtsam, kui paljudes teistes Euroopa riikides.

See üheaastane projekt pakub kaheksale meie kooli kutseõpetajale praktikavõimalust Saksamaal.

Õpetajad on valitud viielt erinevalt erialalt.

Projekti eesmärgid on:

· Kutseõpetajate erialaste teadmiste täiendamine, kaasaegse tehnoloogiaga tutvumine ja töötamine ning võõrkeelte oskuste parandamine ja praktiseerimine.

· Saksamaa ja Eesti ettevõtete ning kutsekoolide vaheliste koostöövõimaluste otsimine.

· Suhete loomine ettevõtte ja kooli vahel.

Eesmärgid täidetakse kaheksale õpetajale praktikakohtade leidmisega erinevates Saksamaa ettevõtetes, kus neil on võimalik õppida koolitatud praktikajuhendajatelt ja nad näevad, kuidas juhendamine toimub. Projekti oodatud tulemused on õpetajate teadmiste ja oskuste kasvamine, inglise ja saksa keele oskuse paranemine, hea praktilise töökogemuse saamine ning Saksamaa ettevõtetega sidemete loomine kavatsusega tulevikus veel õpetajaid ja õpilasi Saksamaale praktikale suunata.

Töötajate praktika algab 2013. aasta märtsis ja kestab neli nädalat.

Projektijuht on Elizabeth E. Parsons – Lenz